JUDO

Judo patří spolu s kung-fu eventuelně s karate mezi základní pilíře boje zblízka. Je to zejména proto, že obsahuje jak boj v postoji (hody, škrcení, páky), tak boj na zemi (škrcení, páky, držení). Je tedy dost universální.

Držení je skupina technik, která je v praxi naprosto nepoužitelná. Je to proto, že judo je bojový sport a sporty musí mít naprosto umělá pravidla, jejichž dodržování dává sportovcům příslib přežití i zachování zdraví bez trvalých následků. V rámci školy všichni respektují morálku a nikdo se nepokusí riskovat zdraví svého kolegy. Avšak při utkání vzájemně často cizích  sportovců jdou mnozí až na hranice svých práv, jen kvůli dosažení vítězství v soutěži. Běda kdyby tato hranice nebyly. Avšak v terénu útočník pravidla nezná nebo je nerespektuje (jinak by nebyl útočníkem ale morálním člověkem). Ostatní (dnešní mluvou) „složky“ technik jsou vynikající ve všech ohledech. Zvláště dobrá znalost škrcení dokáže přinést úžasné výsledky, zvláště na útočníkovi, který nemá za sebou léta treninků. 

Název často klame a tedy i „ju-do“ (v překladu „jemná cesta“) může dát tomu kdo prohrál, po měsíce v nemocnici čas k přemýšlení o „jemnosti“ této cesty. Hod útočníka na chodníku či dokonce na nerovném tvrdém podkladu může představovat i okamžitou smrt nebo totální zmrzačení (snad i horší varianta smrti). Ani rozlomení ruky na část humerální a radio-ulnární není nic snesitelného. Trenér považuje v praxi a sebeobraně judo za mnohem nebezpečnější proti útočníkovi než např. karate. V karate je úder a kop mířený někam a má plánovanou rasantnost (dle nebezpečnosti situace). V judo, zvláště při hodech, nemá obránce natolik situaci pod kontrolou a neznalý útočník si ji může i umocnit svou neschopností. V našem Centru však respektujeme svá pravidla a cvičíme na Polyuretanové žíněnce o ploše 300 m2, tedy kolize se zemí či kolegy je pod kontrolou. Uvážíme-li, že našim Centrem prošlo asi 4500 žáků, kde každý odtrénoval jednu až několik tisíc hodin, pak počet úrazů by nám mohli závidět např. i šachisté. (Hlavně proto že nepřijímáme žáky mizerných kvalit, jednostranně uchýleného intelektu, indisponované v jakémkoliv směru; tedy spíše prevence než sesilita). Trenér Centra má v judo praxi celkem 48 let. 

 Kotoul 7Sukui Nage