KARATE

Boj zblízka musí mít bezpodmínečně systémy úderové (úhozy a kopy) a systémy úchopů. (Jiným tématem je přítomnost zbraní.) Stejně tak je potom systém boje v postoji a na zemi. Bez znalostí úderů, které representuje karate a kung-fu není boj zblízka možný; stejně jako obráceně, tedy bez úchopů.Velmi pobavující jsou tedy plakáty nabízející „Sebeobrana s použitím judo“ „..-karate“. Dalo by se to přirovnat k inserci výuky rétoriky v přednesu básní s použitím písmena „j“ nebo „k“. Pro sebeobranu je nutno ovládat celou „abecedu“ systémů. 

Je jinou otázkou, zda-li karate či kung-fu. Tréner začal s karate před 38 lety, s kung-fu před 23 lety. Nemá význam sledovat, zda-li do Československa přišlo kung-fu i jinou cestou, trenér se však domnívá, že právě naše Centrum přivedlo kung-fu do této země, a to z tehdejšího Sovětského svazu (tam studovali Číňané a pololegálně jej vyučovali). Máme ještě záznamy na tehdejších video-páskách z vystoupení našich učitelů z Voroněže v r. 1990 v Brně, pořádané našim Centrem. 

Je úsměvné, že v době totality, komunismu, byl zájem o sporty „kapitalistické kultury“, tedy hlavně Japonské (judo, karate). Nyní po pádu komunismu, kdy je námi „kapitalistická“ kultura prostoupená, je zájem o ty komunistické, tedy Čínské systémy (kung-fu, taijiquan). 

Karate má teoreticky několik desítek škol (systémů). V době komunismu se vyučovalo v Česku a na Moravě škole Shotokan (různé způsoby transkripce), na Slovensku škole Goijuryu. Trenér trénoval karate v Brně. Domnívá se, že tato škola je nejtěžkopádnější ze všech které kdy viděl, ale to by musel posoudit ten, kdo jich ovládá více (pokud takový člověk existuje). Ať bude trenér za tato slova nenáviděný či litovaný, musí přiznat, že ti kdy provozují karate, jsou skutečně, jak říká obecné mínění, o řád níže ve svém intelektu, než např. judisté, a ti zase o řád níže než adepti ostatních orientálních bojových umění. (Nikoho to nemusí urážet, může se považovat za výjimku.) Snad má trenér po 48-leté zkušenosti možnost vidět dost objektivně, protože těch, se kterými se setkával, jsou tisíce. Může to také korespondovat s množstvím technik a jejich intelektuální obtížností. Obdobně jako člověk jednoduchý ovládá kromě mateřského jazyka dnes tak nanejvýš angličtinu; intelektuál jde však zřetelně dál.

 Mawashi Geri 1