Gymnastika

Bojovník musí umět boj presentovat. V některých bojových uměních jsou soutěže nejen v boji samotném, tedy vůči soupeři, ale také v sestavách (většinou tzv. katy). Tyto sestavy jsou však předepsané. Mnohem větší efekt mají samozřejmě sestavy „šité na míru“ daného bojovníka. V podstatě jde o veškeré ukázky boje ve filmech. Zatímco v boji vůči soupeři je bojovník zdrženlivý, při ukázkách, kde ho ohrožuje pouze jeho vlastní nedokonalost, může předvádět neuvěřitelné akce. Zde by bojovník neobstál se skutečnými bojovými technikami, pomáhá se i gymnastikou. 

Kdyby nic jiného, měl by bojovník mimo základních cviků gymnastiky ovládat perfektně skoky, judo-kotoul, bleskové zdolání vertikálních překážek. Např. s použitím tzv. judo-kotoulu náš nejlepší žák přeskakoval 12 vedle sebe klečících kolegů. Tímto kotoulem lze také přeskočit zaparkované osobní auto a proti bojovníkovi pomalu jedoucí motorku. 

Obecně se nedá u laické veřejnosti mluvit o znalostech základních gymnastických prvků. Naopak, je až neskutečné jak obrovskou cestu zpět člověk urazil od doby kdy byl na okolním prostředí naprosto závislý. Mnohdy se ve zprávách mluví o počtech obětí pro nějaké katastrofě. Ať je bilance jakkoliv bolestná, je dobré umět ovládnout city a dát také prostor rozumu. Z hlediska biologa je přírodní výběr fenomén, kterému vděčíme nejen za to co představuje člověk v živočišné říši (tedy za to, co máme za sebou) ale i v současnosti je jím poněkud brzděný zánik člověka. Člověk totiž za pár generací zdegeneruje do stavu neudržitelného. Představme si venkovana a jeho chov králíků v případě, kdyby jim dal možnost se množit živelně (zde nejsou predátoři, kteří drží degeneraci pod kontrolou). O co horší pak je „králíkárna“ lidské společnosti, kde nejen že žádná země nebrání replikaci nemocných a degenerovaných jedinců, ale dokonce (což je z pohledu humanity nutné) oddaluje jejich zánik a napomáhá rozmnožování nerozmnožitelného. Žádná země pak není na takové výši, aby zabránila těmto permanentním pacientům v replikaci „kopií“ s genetickou garancí stejné (často však  progresí horší) kvality. Výsledkem je dnešní neudržitelný stav. Dojde-li např. k běžné nehodě jako je potopení lodi v přijatelné teplotě vody, mohly by u normální populace být ztráty jen vyjímečné. Opak ale bývá pravdou. Jsou běžní lidé, kteří se ani nepokusili naučit plavat, nebo kvůli morbidní obezitě by potřebovali násobek času k vlastní záchraně; natož aby mohli pomáhat dalším (děti, zranění). Je neskutečné, že nadváha se stává jevem, nad kterým se nikdo nepohoršuje. Tito pacienti pak nemají ani náznak studu, kdy se nechají se svým vepřovým zjevem klidně nafotit na plakáty nějaké kandidatury.