útok zbraní

 proti pistoli

Proti pistoli

nožem zboku

Nožem z boku

nožem přímo

Nožem přímo

nožem zespodu

Nožem ze spodu

nožem shora

Nožem shora

předmětem proti noži

Předmětem proti noži

útok sečnou zbraní

Útok sečnou zbraní

způsoby držení nože

Způsoby držení nože