Oldřich KroupaCENTRUM BOJOVÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Centrum bojových umění v Brně je soukromý podnik. Představuje školu výběrovou a klade důraz na intelekt a všestrannost. Je zcela ojedinělým podnikem svého druhu. Vyžaduje všestrannost nejen v boji ale též i ve veškerém počínání. Od našich žáků se vyžaduje maximální všestrannost ve všech oborech činnosti. 

Praxe trenéra v bojových uměních je od zcela úplných začátků 52 let. Trenér Oldřich Kroupa má akreditaci Ministerstva školství mlád. a těl. Jako trenér působí asi 40 let. Jeho hlavní působení je v oblasti vědy. Bojová umění jsou jen jedním z jeho zájmů a profesí. 
 

HISTORIE

Naše škola existovala v dobách komunismu jako oddíl pod nejrůznějšími státními sportovními podniky. Jako soukromý podnik vznikla až v roce 1990 po obdržení podnikatelského oprávnění a od té doby funguje již nepřetržitě. Celkem naší školou prošlo asi 4580 žáků.

V době po převratu byl velký zájem provozovat mnohé dosud zakázané obory bojových umění. (Tehdejší Československo mělo pouze judo a karate.)

Jakmile jsme vypsali první nábor, byl počet zájemců 550. První roky naší činnosti neklesala naše členská základna pod tisíc členů. Jelikož pronájmy tělocvičen byly v té době za symbolické ceny i zdarma, měli jsme po určitou dobu dokonce 17 různých filiálek a treninků týdně. Rovněž nebyl problém najímat různé učitele ze zahraničí a tím vlastně naše Centrum zavedlo některá bojová umění do Československa. V bývalém Sovětském svazu se tajně vyučovala některá bojová umění pod vedením imigrantů z Číny a Vietnamu a jejich žáci byli ochotni přijíždět k nám na výuky za přijatelné ceny. (Samotný Sovětský svaz měl z bojových umění povoleno pouze judo a sambo a i karate, které bylo po dlouhé době uzákoněno, bylo po asi deseti letech opět zlikvidováno, samozřejmě s vyjímkou ozbrojených složek.) Rovněž k nám přijížděli učitelé ze západních zemí. Jejich mise však byly v podstatě humanitární. Některé školy totiž měly zájem se takto zviditelnit (Německo, Itálie). S bojovými uměními přicházely ruku v ruce obory, které řadíme do oblasti psychotroniky, parapsychologie, metafyziky, ale také mezi alternativní medicínu.

Jsou to např. bioterapie, akupresura, schia-tsu, chi-gong, a rovněž makrobiotika. Zájem o tyto oblasti byl nepřiměřeně velký. Při prvních přednáškách šéftrenéra na tato théma několikrát zasahovala policie, aby zabránila ušlapání někoho v davu. Rovněž při první naší ukázce Kung-Fu Show za účasti našich ruských učitelů byl sál vyprodán v předprodeji během dvou hodin a ani přidání dalšího vystoupení (dalších 400 míst) ještě téhož dne nezabránilo problémům s několika stovkami dalších. Tyto řádky zřejmě čtou především mladší lidé, kteří nemohou nikdy získat dostatečnou představu o tehdejším stavu obyvatel. Na první nábory a přednášky nebylo nutno zveřejňovat žádné plakáty či jinou reklamu. Stačilo v novinách zveřejnit třířádkové oznámení zdarma a organizační problémy s davem byly na světě.Tato situace však odezněla během několik málo měsíců. Knihkupectví se zaplnila překlady nejrůznějšího balastu z bojových umění i všech zmíněných oborů, a poznání, že alternativní medicína je jen alternací - bylo pro většinu přílišným zklamáním. Životní úroveň většiny obyvatel prudce poklesla, ceny se staly nedostupné, a pro mladou generaci začala doba počítačů. Dokud v této zemi nebylo možné se věnovat seriozní činnosti a rovněž nebylo možné se utápět v komerčních balastech, měli mnozí mladí lidé zájem pracovat na sobě.

Nyní jsou takové případy vzácné, a mnohdy z celé školy nelze najít jediného seriozního člověka. Určitou představu lze získat pročtením některých plakátů z archivu Centra. (Jejich úpravu nelze odsuzovat. Před převratem bylo jakékoliv soukromé množení tiskovin doslova životu nebezpečné a po něm nebylo možné během několika dnů nechat vytisknout plakáty. Počítačová grafika rovněž nebyla.)