Home page

Centrum Bojových umění v Brně

Centrum bojových umění v Brně je soukromý podnik. Představuje školu výběrovou a klade důraz na intelekt a všestrannost. Je zcela ojedinělým podnikem svého druhu. Vyžaduje od svých žáků maximální všestrannost ve všech životních činnostech.

Praxe trenéra v bojových uměních je od zcela úplných začátků 56 let. Trenér Oldřich Kroupa má akreditaci Ministerstva školství mlád. a těl. Jako trenér působí asi 40 let. Oficielní založení této školy však bylo možné až po metamorfose komunismu v roce 1990. Jeho hlavní působení je v oblasti vědy, svým působením je biolog. Bojová umění jsou jen jedním z jeho zájmů a profesí, obdobně jako psychotronika, herectví a snad desítky dalších oborů.

Jiný jeho web přístupný na Internetu je     www.biologus.eu       (tento web však není určen našim žákům a není tedy důvod aby byl v češtině).

HISTORIE

Naše škola existovala v dobách komunismu jako oddíl pod nejrůznějšími státními sportovními podniky. Jako soukromý podnik vznikla až v roce 1990 po obdržení podnikatelského oprávnění a od té doby funguje již nepřetržitě. Celkem naší školou prošlo přibližně asi 4600 žáků. Celkové číslo nelze vyjádřit, protože výuky byly i externí mimo Brno a někteří členové našeho Centra náleželi jen do sekce Psychotroniky. Rovněž bylo časově téměř nemožné registrovat žáky z filiálek, těch, kteří se vraceli do Česka po více letech a pod.

V době po převratu byl velký zájem provozovat mnohé dosud zakázané obory bojových umění. (Tehdejší Československo mělo pouze judo a karate.)

Jakmile jsme vypsali první nábor, byl počet zájemců 550. První roky naší činnosti neklesala naše členská základna pod tisíc členů. Jelikož pronájmy tělocvičen byly v té době za symbolické ceny i zdarma, měli jsme po určitou dobu dokonce 17 různých filiálek a treninků týdně. Rovněž nebyl problém najímat různé učitele ze zahraničí a tím vlastně naše Centrum zavedlo některá bojová umění do Československa. V bývalém Sovětském svazu se tajně vyučovala některá bojová umění pod vedením imigrantů z Číny a Vietnamu a jejich žáci byli ochotni přijíždět k nám na výuky za přijatelné ceny. (Samotný Sovětský svaz měl z bojových umění povoleno pouze judo a sambo a i karate, které bylo po dlouhé době uzákoněno, bylo po asi deseti letech opět zlikvidováno, samozřejmě s vyjímkou ozbrojených složek.) Rovněž k nám přijížděli učitelé ze západních zemí. Jejich mise však byly v podstatě reklamní. Některé školy totiž měly zájem se takto zviditelnit (Německo, Itálie). S bojovými uměními přicházely ruku v ruce obory, které řadíme do oblasti psychotroniky, parapsychologie, metafyziky, ale také mezi alternativní medicínu.

Jsou to např. bioterapie, akupresura, schia-tsu, chi-gong, a rovněž makrobiotika. Zájem o tyto oblasti byl nepřiměřeně velký. Při prvních přednáškách trenéra na tato théma několikrát zasahovala policie, aby zabránila ušlapání někoho v davu. Rovněž při první naší ukázce Kung-Fu Show za účasti našich ruských učitelů byl sál vyprodán v předprodeji během dvou hodin a ani přidání dalšího vystoupení (dalších 400 míst) ještě téhož dne nezabránilo problémům s několika stovkami dalších. Tyto řádky zřejmě čtou především mladší lidé, kteří nemohou nikdy získat dostatečnou představu o tehdejším stavu obyvatel. Na první nábory a přednášky nebylo nutno zveřejňovat žádné plakáty či jinou reklamu. Stačilo v novinách zveřejnit třířádkové oznámení zdarma a organizační problémy s davem byly na světě.Tato situace však odezněla během několik málo měsíců. Knihkupectví se zaplnila překlady nejrůznějšího balastu z bojových umění i všech zmíněných oborů, a poznání, že alternativní medicína je jen alternací - bylo pro většinu přílišným zklamáním. Životní úroveň většiny obyvatel prudce poklesla, ceny se staly nedostupné, a pro mladou generaci začala doba počítačů. Dokud v této zemi nebylo možné se věnovat seriozní činnosti a rovněž nebylo možné se utápět v komerčních balastech, měli mnozí mladí lidé zájem pracovat na sobě.

Nyní jsou takové případy vzácné, a mnohdy z celé školy nelze najít jediného seriozního člověka. Určitou představu lze získat pročtením některých plakátů z archivu Centra. (Jejich úpravu nelze odsuzovat. Před převratem bylo jakékoliv soukromé množení tiskovin doslova životu nebezpečné a po něm nebylo možné během několika dnů nechat vytisknout plakáty. Počítačová grafika rovněž nebyla.)

Tato stránka Historie bude později doplněna o zobrazení různých aktivit od r. 1990 po dnešek. Zatím to z časových důvodů není možné.

    Nyní má naše Centrum velmi málo členů. Především proto že kvalita dnešních populací je katastrofální, ale také proto že mají jiné zájmy. Pravidlem je, pokud přijde kvalitní žák, odchází na poslední ročník či semestr studovat do ciziny a po získání diplomu v Česku odchází do ciziny navždy. Zůstávají zde tedy muži pro bojová umění přestárlí (nad 25 let), mladí čekající až dostudují aby mohli s kvalifikací odejít. Zbytek zdejší populace je velmi těžké hodnotit pojmy, které by se nedaly hodnotit jako urážlivé. Především je to náznak nadváhy, vada zraku už v tomto věku, která nejen že má progresivní budoucnost ale je symptomem přítomnosti dalších tělesných problémů, zatím ne zjevných. A i když je trenérovi asi 70 let, stačí to dost k tomu, aby mohl potvrdit, že inteligence člověka rapidně klesá. Stejně tak člověk neuvěřitelně rychle degeneruje. Jako biologovi je mně lhostejno kdo se mnou bude nesouhlasit, ale jeden z mých 2400 výroků říká, že lidstvo vymře na humanitu. Zachraňuje se totiž vše, co má zemřít. Ano, jsme lidé, máme city, lze to brát tak, že tento trend je v pořádku. Jenomže žádná země není ochotná "diskriminovat" takto zachráněného pacienta, aby mu zabránila v replikaci vad. Taková diskuse by byla nekonečná a rozhodně nejsem ochoten tratit čas diskusemi na toto thema. Jen zdůvodňuji, proč většinu populace nemá smysl v bojových uměních vyučovat.

Foto mne
Kontakt na me  Boj             
Oldřich Kroupa
Trenér Centra Bojových umění v Brně       

Jediný kontakt pro veřejnost:

brno.centrum@centrum.cz