Home page


agura "turecký sed" Uvolněný sed, jakýsi únik ze sei-za nebo 
         nebo za-ho. Jde o sed s nohami 
         zkříženými vpředu.
ai harmonie, láska, přátelství  
ai-hanmi souměrný postoj Oba partneři zaujmou stejný postoj 
    (migi-kamae nebo hidari-kamae), ruce jdou
    úhlopříčně.
aikido ai-, ki-, do- Moderní provedení ju-jitsu, sebeobrana.
aikidoka cvičící aikido Žák či mistr.
age-empi-uchi úder loktem nahoru  
aiki-jutsu   Předchůdce aikido.
ai-te soupeř, protivník, partner soupeř = budo-sporty, sambo
    protivník = sebeobrana
    partner = spolubojovník
age brada  
age-oshi bradu přitlačit  
age-uke blokování horní V karate kryt horního pásma.
age-zugi úder pěstí k bradě  
ai-uchi   Útok dvou bojovníků naráz.
aka-obi červený pás  
aoiro-obi modrý pás  
choku-zuki přímý úder pěstí Píše se: zuki, zugi, cugi, tsugi.
ashi noha  
awazate-ippon   Vítězství na dva půl-body.
ayumiashi řádná chůze Křížová chůze.
barai kosit, zametat  
budo   Souhrnný název pro všechny japonské bojové 
         sporty.
bushido   Kodex japonských samurajů.
butai kyogijo bojiště  
chikara kurabe   Starodávné japonské bojiště.
chui napomínání Vyslovuje se "čuj".
Chokusen-Kata   Rovnosměrné karate-katy, např.:Tekki.
chozi harmonie, soulad  
chudan střední pásmo Od krku až po pás.
chudan-uke blokování středního pásma  
chudan-zuki úder do středního pásma  
chudan-geri kop do středního pásma  
chusen los, losovat  
chuo střed, centrum  
daidaiiro-obi oranžový pás  
dan mistr, učitel Tké mistrovský stupeň.
danryoku pružnost, napínací síla  
dan-zuki   Více úderů toutéž pěstí.
Daruma Taishi   Viz: Bodhidharma
de vykročit  
desahi nárt  
desahibarai   Pohyb boků při křížové chůzi.
deashikubi kotník  
do cesta, nauka, zásada,umění, Jak splynout harmonii těla a ducha a toto uvést 
  cesta ducha      do souladu s přírodními zákony.
    Cesta sjednocení ducha a těla.
dojo tělocvična, cvičební terén Tělocvična pro budo-sporty.
dozo prosba  
empi loket  
empi-uchi uder loktem  
empi-uke blokování loktem  
encho   Ohlášení o prodloužení nerozhodného boje.
endan podium  
densho dávné zápisky  
ensho pata  
eri límec  
eri-tori úchop za límec  
fu-antei labilně, bez rovnováhy Bez rovnováhy v postoji.
fudo-dachi   Základní postoj.
fudonoshisei nehybné držení těla  
fukukoso plexus solaris  
fuku-shiki-kumite   Forma tréninku s partnerem.
fumi-kiri   Dupání hranou chodidla.
fumi-komi dupací krok  
fumi-waza dupání  
Funakoshi   Viz: Gishin Funakoshi
Funakoshi Gichin   Reformátor moderního karate.
fusegi obrana  
fusen-sho   Vítězství vzdáním se soupeře.
fushengachi kontumace Vítězství nenastoupením soupeře-
fushensho   Vítězství odstoupením soupeře
gaeshi převrátit  
gai-wan   Mečovitý úder předloktím (malíkovou hranou).
gake zaháknout  
genkaku   Vyšší karate-kata
garami klíč Také: gatame.
gari kosení, zametání  
gatame přitlačení, kontrola někoho Chápáno jako fixace pákou nebo držením, ale v
       všechna držení jsou též gatame. 
gatame klíč  
gatana   Chybně "katana".
gedan   Pásmo od pasu dolů.
gedan-barai   Blokování dolního pásma těla.
gedan-empi-uchi   Viz: gedan, empi, uchi.
gedan-uke   Blokování dolního pásma.
gedan-zuki   Úder do dolního pásma.
gedan-geri   Kop do dolního pásma.
gedan-gamae   Připraven na trénink s partnerem.
gei-jutsu umění, krásné umění  
geiko trenink, cvičení Též: kan-geiko, natsu-geiko
geri krok  
geta sandále, dřevěná papuče Viz též: zori.
gi oblek Např.: karate-gi,  judo-gi.
Gishin Funakoshi   Zakladatel moderního karate (škola Shotokan, 
         1936).
go pět, tvrdý  
go-dan   Pátý mistrovský stupeň.
gojuryu   Jedna ze škol karate, čte se "godžurju".
go-kyu pátý stupeň  
gorei povel  
goshi boky, bedra, pás Viz též: koshi.
goshi-nage   Všechny hody přes pas nebo přes bok.
guruma kruh  
gyaku převrácený, opačný  
gyaku-hanmi   Každý zaujme jiný postoj. Nage: migi-kamae a 
         uke: hidari-kamae, nebo naopak.
    Tedy: uke a nage stojí proti sobě v pravém a 
         levém střehu či naopak. 
gyaku-juji-shime převrácené křížové škrcení  
gyaku-mawashi-geri půlkruhový úder nohou Zevnitř.
gyaku-zuki   Úder vzdálenější pěstí, opačnou než je 
         vykročená noha.
hachi-dan osmý mistrovský stupeň  
hachiji-dachi   Základní postavení.
hachi-kyu osmý žákovský stupeň  
hachimiki čelenka Páska proti potu.
hagetsu   Vyšší karate-kata
hai ano  
haishu-uchi úder předloktím  
haishu předloktí  
haishu-uke kryt předloktím  
haisoku hřbet Hřbet ruky nebo nohy.
haito vnitřní strana ruky  
haito-uchi   Úder vnitřní ruky stranou.
haito-zuki   Náraz vnitřní stranou ruky.
hai-wan   Mečovitý úder předloktím (malíkovou hranou).
hajime Bojujte!  Do toho!  
hajkama   Kalhoty podobné sukni.
hane   Klopa kabátu.
hanegoshi   Hod přes bok opřením nohy.
hangetsu-dachi   Základní postavení.
hanmi   Vnímání základních postojů.
hansoku   Poražen kvůli přestupkům proti pravidlům.
hansoku-make   Výhra předčasným ukončením zápasu 
         (diskvalifikace) nebo pro zranění.
hantei rozhodnutí, výsledek  
hantei rozhodujte Povel pomocným rozhodčím.
hapki-do   Korejská technika boje zblízka.
hara břicho, těžišě Chápáno jako sídlo duše - odtud "hara-kiri".
harate včelem vzat Viz též: mawate.
harai kosit zametat  
harai-goshi   Viz: harai, goshi.
harai-tsuri-komi-ashi   Pohyb kotníkem při chůzi vzad.
hasami-zuki   Dvojitý úder pěstí po zakřivené dráze.
hayasa rychlost  
heian   Základní kata v karate.
heiko souběžně  
heiko-dachi   Základní postavení.
haiko-zuki   Dvojitý, souběžný úder pěstí.
heisoku-dachi   Základní postavení.
hen-o odpověď  
hidari vlevo  
hidari-atosumi vlevo vzad  
hidari-geri levý krok  
hidari-kamae   Kamae levou nohou vpřed.
hidari mae sumi vlevo vpřed  
hidari yoko vlevo vbok  
hidari-zuki levý úder  
hiji loket Viz též: empi.
hijiwaza ramenová technika  
hiki tahat  
hikiwake nerozhodně, remíza  
hikkom-gaeshi kroužení nohou  
hiraken-zuki náraz zavřenými prsty  
hara-nukite   Úder konci prstů - ruka je vodorovně.
hitsui koleno Viz též: hiza.
hitsui-geri kop kolenem Viz též: mae-hitsui-geri nebo mawashi-hitsui-geri
hitsui-uke blok kolenem  
hiza koleno  
hiza-guruma ohýbání kolene  
ho-jutsu   Umění střelby.
hon hlava, základ, báze Viz též: atama.
ibuku   V karate technika dýchání.
iaido cesta meče, šermování Bojové umění s io.
idori v sedu  
ikkyu první žákovský stupeň Hnědý pás.
io   Viz též: jo.
ippon bod  
ippon-ken-zuki náraz kotníkem  
ippon-kumite   Forma tréninku s partnerem.
ippon-nukite   Náraz koncem jednoho prstu.
ippon-shiai jednobodový boj  
irimi   Druh pohybu - přímý nástup do techniky.
irimi vnitřní, přímý, pozitivní Vztup do útočníkova tahu nebo přímý hod.
         Opakem je tenkan.
irimi-ho   Průpravná cvičení k osvojení vnitřního nástupu.
irimi-nage vnitřní (vstupní) hod  
itamiwake   Nerozhodný zápas předčasně ukončen 
         nezaviněným zraněním.
jakusoku-randori cvičný, domluvený zápas  
jigo obrana  
jigotai obranné postavení  
Jigoro Kano   Zakladatel Kodokon-judo (1882).
jikan   Čas stoupnout. Čas zastavit hodiny pro přerušení 
         zápasu.
jime škrtit  
jime-waza techniky škrcení  
jiona   Vyšší karate kata.
jitsu umění, cvičení  
jitte   Vyšší karate kata.
jiu   Viz: ju.
jiu-jitsu jemné umění  
jiyu-kumite volný boj  
jiyu-ippon-kumite polovolný boj  
jiyu-waza volná sebeobrana  
jo hůl Viz též: jo-tori = útok holí.
jodan nahoru, horní pásmo  
jodan-geri   Úder nohou na horní pásmo.
jo-tori obrana, útok holí  
jodan-uke   Blokování horního pásma.
jodan-zuki   Úder pěstí na hlavu.
joseki   Čestné místo.
ju (jiu) deset, pokojný, ustoupit  
jubin no ma-ai   Správný pobojový postup.
jubin-taisho gymnastika, volné cviky  
ju-dan desátý mistrovský stupeň  
judo jemná cesta, měkké umění  
juji kříž  
jujigatame   Napínání ruky přez nohu.
ju-jitsu, jiu-jitsu měkké umění, japonská cesta Předchůdce judo.
juji-uke křížový blok Např. proti noži zezdola.
jun-zuki   Oboustranný úder pěstí.
jun-zuki-no-tsukomi   Oboustranný úder pěstí, trup je skloněný.
jutsu cvičení, praxe, způsob, Viz: jitsu.
  postup  
jutto   Viz: jitte.
kake-uke hákové blokování  
kake-dachi   Základní postavení.
kake vykonání, provedení Hod.
kakato pata  
kaisetsu vyhlášení  
kagi-zuki   Úder pěstí pokrčenou rukou.
kaeshi protiútok  
kachi vítězství  
junokata   Cviky pro ohyb, pružnost.
judoka judista  
judogi   Oblek pro judo ("kimono").
jawara   Dávný japonský způsob boje s dřevěným kolíkem
kakiwake-uke   Blokování oběma rukama.
kakuto   Vnější strana zápěstí.
kamae postoj, postavení, pozice, Viz též: migi-kamae (pravý), hidari-kamae (levý).
  střeh  
kamaete   Zaujmout výchozí postavení.
kami   Horní polovina těla.
kamiza   Čestné místo.
kamiza-ni rei   Poklona před zástavou (povel).
kamiza-rei   Poklona před zástavou (čestným místem).
kan-geiko zimní trénink  
kankakusei tribuna  
kanku-sho   Vyšší karate katy.
kanku-dai   Vyšší karate katy.
Kano   Viz: Jigoro Kano.
kansetsu kloub  
kansetsu-gari kopnutí kloubem  
kanuki příčně  
kao  obličej  
kappo probudit k životu Viz: kuatsu, katsu.
kara naprázdno, nahý, beze  
  zbraně  
kara-te prázdné ruce  
karate-do cesta prázdných rukou Karate = hovorový pojem.
karate-gi   Oblek pro karate ("kimono").
karateka karatista  
kata tvar, rameno  
katame-waza   Držení a páčení na zemi.
katana   Viz: gatana.
kata-shisi zápas kata  
kata-te-ryoto-tori dvě ruce uchopí zápěstí  
kata-te-tori   Úchop rukou v postavení gyaku- nebo ai-hanmi.
kata-tori uchopení za rameno  
kata-uke   Viz: empi-uke.
katsu   Viz: kuatsu.
kawazu-gake   Hod za pomoci nohy (zkřížením nohy).
kega poranění  
keiko-gi   Oblek pro aikido (blůza, kalhoty, pás, hakama).
keikoku upozornění Tresný bod, v judo a v karate se různí.
kekka výsledek  
kekkaseisegi výsledek  
ken meč  
ken-jutsu   Předchůdce kendo.
ken-do cesta meče Kendo, japonské bojové umění.
kenpo, kempo   Směr v karate.
kentsui-uchi kladivový úder pěstí  
keri-gaeshi   Zákeřné kopnutí chodidlem.
kesa-geri   Viz: yoko-tobi-geri.
ki síla vůle, energie, duševní Vychází z osobnosti. Má různé interpretace, 
  síla, duch, duše      analogie kime v karate.
kiai   Bojový výkřik.
kiba-dachi   Jeden z postojů v karate, pro posun do boku.
kidan   Viz: ma.
kihon   Základní budo škola.
kihon-kumite   Trénink s partnerem - základní škola.
kiiro-obi žlutý pás  
kikengachi výhra Vzdáním se soupeře.
kin-geri   Kop hřbetem nohy.
kimi-shiai   Zápas v sebeobraně.
kime-shiki   Sebeobrana ve vážném případě.
kimono   Japonský oděv. Sportovní oděvy jsou však :
         judo-gi, karate-gi, keiko-gi,  atd.
kimo-shiai   Zápas v sebeobraně.
kioku, kiokashai povolení  
kioren příprava  
kiri řezat, stříhat  
Kodokan   Název tokijského ústavu pro judo.
ko malý  
kogi chránit  
koka   Jeden z pomocných bodů v zápase.
koken sklopené zápěstí  
koken-uchi úder sklopeným zápěstím  
kokoromi pokus  
kokotsu-dachi   Jeden z postojů v karate. Defensivní postoj.
kokyu   Proud duševní síly. 
kokyo-ho   Způsob jak ovládat jiné pomocí kokyo. Překonání 
         útočící síly. Dechová cvičení. Umění užít ki, 
         aby jím byl útočník tělesně veden nebo 
         duševně ovlivněn.
kokyo-ho irimi   Viz: irimi-ho.
kokyo-ho tenkan   Viz: tenkan-ho.
kokyu-nage   Umění hodit útočníka pomocí kokyu nebo vést 
         pomocí ki.
kokyo-nage hod silou dechu  
koshi bok  
kote-gaeshi   Hod s vnějším vytáčením zápěstí.
kuatso, katsu, kappo probudit k životu První pomoc japonským způsobem. Úhoz do
     kwappo        oblasti 5. hrudního obratle, užívá se při
         zástavě dechu. V Evropě neznámý zákrok.
kubi krk, hlava  
kumade medvědí tlapa Určitý způsob držení ruky.
kumikata   Postavení ve chvatu.
kumite   Cvičný boj.
kumite-shiai   Volný zápas v karate.
kuriiro obi hnědý pás  
kuroi-obi černý pás  
kusarigama   Boj se srpem a řetězem. Též: gusarigama.
kuzure obměna  
kuzushi ztráta rovnováhy  
kuzushu porušení rovnováhy  
kwon-pop   Korejský způsob karate.
kyo skupina, žák  
kyudo lukostřelba Kyudo, japonské bojové umění.
kyokushinkai   Spolek karate (směr Oyama).
"l"   Japonština nezná písmeno "l". Nahrazuje ho "r".
         Japonci též v angličtěně odmítají rozlišovat.
ma dozadu, rovný  
ma-ai správný odstup, vzdálenost, Správný odstup od útočníka k provedení správné 
  distance      techniky. Musí jej zachovat jen nage (ne uke) 
         spojením shi- a tai-sabaki. 
mae vpřed, dopředu  
mae-atama-ate úder hlavou vpřed  
mae-fumi-komi dupací krok vpřed  
mae-geri kop chodidlem vpřed Mae-geri-ke age = zaklesnutím.
    Mae-geri-ke komi = vražením.
mae-hitsui-geri kop kolenem vpřed  
mae-tobi-geri skoky vpřed  
maitta vzdávám se  
mae-ukemi pád vpřed V judo pouze kotoul, ne pád.
makiwara   Doslova: slámou obalit. Čalouněná podložka pro
        nácvik úderů. též ale cvičný sloupek pro 
        údery v karate.
makuzureshime škrcení  
manmae vpřed, dopředu  
masutemiwaza pád vzad  
mata stehno  
mate Stůj!   Rozsoudit!   
maushiro směrem dozadu  
maware-hidari Vlevo vbok!  
maware-migi Vpravo vbok!  
mawashi-empi-uchi úder loktem v půlkruhu  
mawashi-geri půlkruhový kop chodidlem  
mawashi-hitsui-geri kop kolenem v půloblouku  
mawashi-kubi-geri půlkruhobý kop chodidlem k   
  hlavě  
mawashi-tobi-geri skoky do půlkruhu  
mawashi-uke  půlkruhový blok  
mawashi-zuki půlkruhový úder pěstí  
mawate Otočte se!  
mi tělo Viz též: atemi.
midori-obi zelený pásek  
migi pravý, vpravo  
migi-atoshumi vpravo vzad  
migi-geri kop pravý chodidlem  
migi-jigotai pravý obranný postoj  
migi-kamae kamae pravou nohou vpřed  
migi maeshumi vpravo vpřed  
migi-shizentai pravý útočný postoj  
migi-zugi úder pravou pěstí  
mikatsuki-geri-uke blok kopnutím při otočení  
mikitsuki-geri kop s otočkou  
modore Přestat, ještě jednou!  
mondo   Poučný rozhovor (otázka a odpověď).
Morihei Ueshiba   Zakladatel aikido. Zemřel 26.4.1969. 
    Viz též: Uyeshiba
moro-ashi-dachi   Základní postavení.
moro-te oběma rukama  
moro-te-uke blok oběma rukama  
moro-te-zuki úder pěstí oběma rukama  
mudan-sha   Žák se stupněm kyu.
mune hruď, prsa  
mune-tori úchop za klopu  
mushi-dachi   Základní postoj.
nagashi-uke blok podmetem  
nagashi-zuki náraz blokováním podmetem  
nage obránce, hod Provádí obranné techniky s přihlédnutím 
       k principu aikido.
nageno waza   Patnáct základních hodů.
nage-waza hodové techniky, vrh  
naginata   Ženský boj halapartnami.
naha-te   Směr v karate na Okinavě.
nai-wan   Mečovitý úder předloktím (palcovou stranou ruky
         - na rozdíl od gai-wan a hai-wan).
nakadate-ippon-ken   Náraz pokrčeným prostředním prstem.
nami-ashi blokování nohou  
nami-gaeshi blokování nohou  
narabi bok po boku  
natsu-geiko letní trénink  
ne ležmo, podlaha, zem  
ne-waza boj, technika na zemi  
nidan   Druhý mistrovský stupeň.
niden-tobi-geri skoky vpřed dvakrát  
nihon   Výhra o dva body.
Nihon (Nippon) japonský, Japonsko  
nihon-ken-zuki náraz dvěma články prstů  
nihon-nukite náraz konci dvou prstů  
Nihon Shoki   Sbírka japonských kronik.
nijyu   Vyšší karate kata.
nikkyo   Viz: ikkyo.
ni-kyu modrý pás  
nimi-juji-shime   Základní křížové držení.
nin-jutsu výzvědný boj Samostatné bojové umění, tajné.
nogare   Způsob dýchání v karate během boje.
nukite   Náraz konci prstů.
o velký  
obi pás Součást obleku.
o-goshi   Velký hod bokem držením pasu.
o-guruma   Hod bokem opřením o stehno.
oi-zuki   Oboustranný náraz prstů.
ojigi uvítání, pozdrav  
okinawa-te   Předchůdce dnešního karate.
okuri-ash- barai pohyb kotníkem do strany  
okuri-eri-jime zadně-křížové oko, uzel,   
  smyčka  
omote   Postavení partnerů čelně během prováděné 
         techniky. Opakem je ura.
omote   Viz: irimi
osaekomi přitisknout, přitlačit Oznámení rozhodčím, že bylo nasazeno držení.
osaekomi toketa přitlačení přestalo Oznámení rozhodčím, že bylo zrušeno držení.
osaekomi-waza technika přitlačení  
O-sensei velmistr Zakladatel některého budo-sportu, např. Morihei 
         Ueshiba (zakladatel aikida). Ostatní učitelé 
         = sensei, dan.
osoto-gake   Velký vnější hákový hod.
osoto-gari velké vnější pokosení  
otoshi padat  
otosho-uke blokování  Odražením, tlačením.
ouchigari   Velký vnitřní hákový hod.
pangai-neon   Čínský směr v karate.
ran uvonění  
randori cvičení Volná tréninková forma bez aktivního odporu. 
         Úplný volný způsob boje, ale ne soutěžný,
         tedy bez rozhodčího.
randori-ne-waza   Soutěžný způsob boj.
randorishiai   Viz: randori-, shiai-.
randori-tachi-waza   Cvičný boj v postoji.
rei poklona, pozdrav  
reigi etiketa, společenské mravy  
rengeri   Několik prvků nohou bez posunu stojné nohy.
renoji-dachi   Základní postavení.
renzoku-waza   Kombinované prvky.
renrakuwaza   Hodová kombinace.
reshu   Lehký cvičný boj.
riken souručí  
riken-uchi úder souručím  
riken-uke blok souručím  
ritsurei   Pozdrav ve stoji.
ritsu rei   Poklona ve stoji.
roku-dan šestý mistrovský stupeň  
roku-kyu šestý žákovský stupeň  
ryote-tori úchop oběma rukama  
ryu cesta, škola  
ryugi škola, vyučovací metoda  
Sabaki bránit se, otáčet se, vyhýbat Nadřazený pojem pro všechny formy pohybu a 
  se      pohybová cvičení (viz: ashi-sabaki, tai-sabaki).
samuraj   Příslušník nižší japonské vojenské šlechty.
sangaku trojúhelník  
sangaku-waza trojúhelníková technika  
sangaku-jime škrcení trojúhelníkem Konkrétní technika škrcení nohama.
san tři  
sanbon-kumite   Trénink s partnerem (3 kroky).
sanbon-shiai trojbodový boj  
sanbon-zuki tři údery oběmi pěstmi  
sanchin   Vyšší kata.
sanchin-dachi   Základní postavení.
san-dan třetí mistrovský stupeň  
san-ju-roku   Vyšší kata.
san-kyu třetí žákovský stupeň Zelený pás.
sankyo   Viz: ikkyo.
sanren-zuki tři údery jednou pěstí  
sasae udržet, zachovat  
sasae-tsuri-komi-ashi kruhový pohyb kotníkem  
       dopředu  
saya pochva Pojem z kendo.
schichi-kyu sedmý žákovský stupeň  
seiken učitel Viz též: sensei, dan.
seipa   Vyšší kata.
seiryuto   Část vnější hranu ruky (kost).
seisen   Vyšší kata.
sei-za   Judo-sed, v karate a aikido je analogií za-ho.
sei-za   Viz: taiza.
sensei-ni rei   Poklona před učitelem.
seoi zezadu, bedra Partie nad lopatkou.
sekigouchi-ryu   Druh školy jujitsu.
selenchi   Vyšší kata.
sempai   Starší, pokročilý žák.
seoi-nage hod ramenem  
shaikatanden hod započatý tělem  
Shaolin   Slavný starý zen- budhistický klášter v Číně.
Shaolin-szu cesta zpět Bojové umění pocházející z kláštera Shaolin.
shiai zápas, závody  
shia-jo bojová plocha  
shia-ijo bojiště, zápasiště  
shiatsu   Japonská masáž využívající akupresurní body.
shich-dan sedmý mistrovský stupeň  
shidan čtvrtý mistrovský stupeň  
shido poznámka V judo druh trestných bodů.
shihan učitel Jen v judo.
shiho čtyři směry, čtveřice  
shiho-nage hod do čtyř směrů, Též: mečový hod.
  všesměrové stržení  
shio-tsuki-no-kata   Kata do čtverce.
shiho-wari   Úderový test čtyřmi směry.
shikan velmistr Četný titul, který se uděluje.
shikko chúze, otáčení po kolenou Cvičení rovnováhy a jako průpravná cvičení pro 
         techniky.
    v za-ho (suwari-waza).
shiko-dachi   Jeden z postojů karate, škola goyu-rju.
shikyu čtvrtý žákovský stupeň  
shimo-obi   Červeno-bílý pás.
shintai škola chůze  
shime škrcení Též jako: zhime, žime.
shime-waza technika škrcení  
shimpan rozhodčí  
shintai   Základní chůze vpřed, vzad, do strany.
shisei postavení, situace, stav,   
  položení  
shito-ryu   Japonský směr v karate.
shitabeki kalhoty  
shittsui kladivo kolenem  
shi-wari rozbít na zkoušku Úderový test (viz též: tameshi-wari).
shizen příroda, povaha  
shizen-hon-tai   Přirozený nebo útočný postoj, základní postoj.
shizentai   Základní přirozený postoj.
shobu boj  
shujin mistr  
shimen-tsuki přímý úder zpředu  
shomen-uchi přímý sek zpředu  
shotei   Viz: taisho.
shotokan   Japonský moderní směr v karate.
shotsui kladivo rukou  
shotsui-uchi kladivový úder rukou  
shubaku   Dávný japonský způsob boje.
shugekisuru útočit Viz: totsugekisuru.
shuri-ken   Původní shuri- a ken. Tedy vrhací meč.
    Jakékoliv kovové předměty sloužící na házení.
    Házení kovových kotoučů (hvězdic).
shurite   Směr karate na Okinavě.
shuto vnější hrana ruky Malíková hrana.
shuto-uchi úder vnější hranou ruky  
shuto-uke blok vnější hranou ruky  
shu-wan   Mečovitý úder předloktím, stranou tepny.
siro-obi bílý pás  
sochin   Vyšší kata.
sode hmat (technika), rukáv kabátu  
sode-tori úchop za rukáv  
sogogachi složené vítězství Ne celý bod, ale složené z pomocných bodů.
soku noha  
sonomama Nehýbej se! Povel v judo při opouštšní zápasiště.
sore-made boj je zkončen Jde o oznámení, ne o povel.
soremade Stůj! Konec boje proto, že čas vypršel.
soshiki systém  
soto zvnějšku, vnější  
soto-kaiten-nage prakový hod s vnějším   
  nástupem  
soto-maki-komi vnější hod ramenem pomocí  
  pádu  
soto-ude-uke blokování středního stupně  
suki otvor  
sukui lopatka Autorovi nejasné, jde-li o lopatku (=scapula, část
         těla), nebo o lopatu (viz: sukui-nage).
sukui-uke lopatový hod  
sumi-gaeshi kroužení nohou  
sumi-otoshi svalit, houpačka  
sumo   Starodávný japonský zápas. 
suri-komi chůze s poskoky  
sutemi vrhnout se tělem  
tachi-waza postoje  
tachi-waza technika v postoji  
taczu-naru-waza   Speciální kombinace ( 7 prvků).
tai tělo Celé tělo, včetně končetin a hlavy, nejen trup.
tai-atari obrat těla  
tai-jitsu   Dávné japonské bojové umění. Předchůdce korejských
         korejských bojových technik.
taiken   Korejská bojová technika.
taikyoku-kata 1-3 základní kata 1-3  
taio-toshi pád těla Tai = tělo, otoshi = padat.
tai-sabaki obrat těla  
taisho tréninkový míč Viz: shotei.
takenouchi-ryu   Druh školy jujitsu.
tanden podbřišek Váhová kategorie.
taniotoshi zadní hákové svalení  
taotsu převalit, přehodit  
tai-sabaki kruhový pohyb chodidel Viz též: ma-ai.
taisabaki krokové otáčení  
taiso gymnastika  
taiza   Judistický sed.
tameshi-wari   Úderový test (viz též: shi-wari).
tand-soo-do   Korejský směr v karate.
jo-tori útok holí  
tanto nůž Též: tando.
tanto-dori boj na nože, útok nožem  
tanto-jutsu umění házet nožem  
tatami rohožka, koberec V judo je to žíněnka v japonském době koberec.
tate kolmo  
tate-nukite náraz konci prstů  
tate-zuki úder pěstí  
tawara slaměné pytle  
te ruka, ruce  
te-gatana ruka jako meč Malíková hrana od zápěstí ke špičce prstů.
tegatana-ate mečovitý úder rukou  
teisoku Šlapej!  
tekki-shodan   Vyšší kata.
tekki-nidan   Vyšší kata.
tekki-sandan   Vyšší kata.
tenchi-nage nebe-země Druh hodu.
tebuki zápěstí  
teichi-dachi   Základní postavení.
te-nagashi-uke blok ručním podmetem  
tendo střecha hlavy  
tenkan kruhový pohyb chodidel V aikido vyhnutí se útočníkovu tlaku užitím tai-
         -sabaki nebo hod kruhový. Opakem je irimi.
tenkan otáčení, vyrovnaný kruhový  
  pohyb  
tenkan-ho   Průpravná cvičení k osvojení vnějšího uhnutí. 
         Zahájení kruhového pohybu pomocí kokyo.
tenno-kata   Vyšší kata.
tenso-uke   Speciální blokování rukou.
tettsui-uchi kladivový úder   
te-uke-waza blokování rukou  
tewaza hod pomocí ruky  
tobi-komi-zuki úder pěstí při výskoku vpřed  
tobi-waza techniky ve výskoku Viz: mae-tobi-geri, niden-reri, yoko-tobi-geri, 
    mawashi-tobi-geri, ushiro-tobi-geri.
tokui-kata oblíbená kata  
tokui-waza oblíbený technický prvek  
tomoenage hod přes hlavu  
tomare Zastavit!  
tomari-te   Směr karate na Okinavě.
tori útočník, útok Viz též: nage. Útoky úchopem. 
torite   Starodávný japonský bojový cvik.
totsugekisuru útočit Též: shugekisuru.
tsugi-ashi následující krok  
tsukami-uke blokování úchopem  
tsukidachi konec, špička prstů  
tsuki-uke nárazový blok  
tsuki-waza údery  
tsuku položení  
tsumaseki konce prstů na noze  
tsuri uchopit  
tsuri-goshi hod přes bok držením za pás  
tsuri-komi tah zdvihem  
tsuri-komi-goshi ponořený hod bokem Pomocí boků.
tsuru-aeshi-dachi   Základní postavení.
uchi úder zevnitř, vnitřní  
uchi-fumi-komi dupací krok dovnitř  
uci-hachji-dachi   Základní poloha.
uchi-kaiten-nage prakový hod s vnitřním   
  nástupem  
uchikomi přípravné cvičení  
uchimata vnitřní hod stehnem  
uchi-mawashi-geri kop nohou v půlkruhu   
  zevnitř ven  
uchi-ude-uke blok středního pásma  
uchi-waza úder  
ude předloktí, rameno  
ude-garami klíční kost V judo páka nazývaná výkrut paže.
ude-kujiki napínání ramene  
uechi-ryu   Směr karate na Okinavě.
uke obránce, útočník, blok Provádí určený nebo libovolný útok. Při hodu 
         ten, který padá.
ukemi škola pádů, pády, tlumení Mae-ukemi = pád vpřed, ushiro-ukemi = pád 
         vzad yoko-ukemi = pád stranou. Chránit se 
         šikovným pádem.
ukete obránce  
uke-waza blokování  
uki vlnění  
uki-goshi malý bok Hod.
uki-otoshi hod vlněním  
uki-waza vlnité trhnutí  
unshu   Vyšší kata.
ura hřbet Postavení partnerů během prováděné techniky. 
         Zezadu, nage stojí stranou od ukeho nebo za 
         ním. Opakem je omote. Ura = tenkan.
ura-ken-uchi   Úder hřbetem ruky z pozice ura.
ura-nage vržení  
ura-waza obranná technika  
ura-zuki úder pěstí  
ushiro zezadu, dozadu, zadní  
ushiro-atame-ate náraz hlavou vzad  
ushiro-empi-uchi úder loktem dozadu  
ushiro-eri-tori úchop zezadu za límec  
ushiro-fumi-komi dupací krok vzad  
ushiro-geri kop nohou vzad  
ushiro-geri ke age kop nohou vzad   
ushiro-geri ke komi kop nohou vzad vyražením  
ushiro-goshi zadní zdvihnutí boků  
ushiro-kakae-tori obejmutí zezadu  
ushiri-kakae-tori-kubi- uchopení jednou rukou a  
     -zhime   škrcení ze zadu  
ushiro-kubi-shime škrcení zezadu  
ushiro-mawashi-geri kop nohou vzad v půlkruhu  
ushiro-ryokata-tori úchop oběma rukama zezadu  
  za ramena  
ushiro-ryote-tori úchop oběma rukama zezadu  
ushiro-tobi-geri skoky vzad  
ushiro ukemi pád vzad V aikido jde také o kotoul vzad. Judo jej nezná.
utsurigoshi boční zdvih boků  
Uyeshiba   Viz: Morihei Uyashiba.
"v"   Japonština nezná "v", pouze "wa". Nahrazují ho
         písmenm "b". Japonci též v angličtině
         někdy odmítají rozlišovat "v" a "b". 
wado-ryu   Japonský směr v karate.
wajitsu   Dávný japonský způsob vojenského cvičení.
wakare Ustoupit!  
wan předloktí  
wanto mečovitý úder předloktím Viz: rai-wan, hai-wan, nai-wan, shu-wan.
wasbide náraz konci pěti prstů  
waza technika  
wazaari půl bodu V judo - 7 pomocných bodů z 10. Sčítá se.
    V karate se jednotlivá wazaari nesčítají.
wazaari-awazete-   Druhé wazaari doplňuje bod, tedy "7+7=10".
     -ippon       
wazaarinichikaiwaza skoro půl bodu  
wa-zuki kruhový náraz  
wu-tang-shan muž proti muži Čínská bojová technika, boj zblízka.
yabusame   Lukostřelba z koně.
yakusoku-kumite   Přípravný trénink s partnerem.
yama-zuki dvojstupňový úder pěstí  
yame Stůj!  
yasume přestávka  
yaware boj zblízka, muž proti muži  
       holí  
yoko strana, bok  
yoko-empi-uchi úder loktem zboku  
yokogake boční strh  
yoko-geri kop chodidlem do boku Viz: yoko-geri ke age, yoko-geri ke komi
yoko-geri ke age kop chodidlem boční   
yoko-geri ke komi kop chodidlem bokem  
yoko-guruma kruhový hod  
yoko-fumi-komi dupací kop bočně  
yoko-kubi-shime škrcení ze strany  
yoko-men-uchi šikmý sek zepředu  
yoko-migi na levou stranu  
yoko-otoshi vlnité strhnutí do strany  
yoko-shiho-gatame přitlačení ze strany  
yoko-tobi-geri skoky bokem  
yoko-ukemi pád stranou  
yoko-wakare bokem - ústup Vnější strh, ústup s pádem
yonhon-nukite náraz konci čtyř prstů  
yonkyu čtvrtý žákovský stupeň Oranžový pás.
yonkyo   Viz: ikkyo.
yoshi Dále, bojujte!  
yoi Pozor!  
yoi-dachi   Základní postavení.
yoseikan   Japonský směr v karate.
yuko skoro wazaari  
yoko-atama-ate náraz hlavou bokem  
yubi prst  
yudanshia nositel danu  
yusei-gachi vítězství převahou  
za-ho   Sed po koncentraci.
za rei poklona v kleku  
zen   Budhistický směr rozšířený v Japonsku.
zenkutsu-dachi   Jeden z postojů v karate.
zhime   Viz: shime. Zhime je skomolenina.
zokko Znovu začít boj!  
zori sandále Z rýžové slámy. Později též dřeváky.
zubon kalhoty